IZOBRAŽEVANJE NA AKADEMIJI UDO ZA OSEBE PRIJAVLJENE NA ZAVODU IN V EVIDENCI BREZPOSELNIH OSEB

Akademija UDO (upravljavec družbenih omrežij) je vpisana v register zunanjih izvajalcev programov aktivne politike zaposlovanja (APZ), pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Uradni naziv programa v registru je: 0414/3 Upravljavec družbenih omrežij - Akademija UDO.

Programa Akademija UDO se lahko udeležijo osebe, prijavljene na Zavodu in so v evidenci brezposelnih oseb in sicer po pogovoru s svojim svetovalcem v Območni službi Zavoda za zaposlovanje Ljubljana (v prihodnosti bo možno tudi za Kranj in Celje). Programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja so namenjeni brezposelnim in omogočajo hitrejše odzivanje na potrebe po znanjih in veščinah na trgu dela.

Prvo predavanje vseh prijavljenih bo potekalo 2. marca 2021. Zaradi varnostnih ukrepov v povezavi s COVID-19 bomo celotno izobraževanje izvedli v spletnem okolju. Predavanja bodo potekala dvakrat na teden popoldne.