Varovanje osebnih podatkov

Lastnik in upravljalec spletnega mesta www.udo-smm.si/
Uradno ime podjetja:  Medijski partner d.o.o.
Sedež podjetja: Slovenska cesta 56, 1000 Ljubjana
Zakoniti zastopnik: Ariana Nina Eror
Spletna stran: udo-smm.si
Email: info@udo-smm.si

 

 1. POLITIKA ZASEBNOSTI – obvestilo posameznikom glede obdelave osebnih podatkov

  V družbi Medijski Partner d.o.o. se zavedamo pomena varstva zasebnosti in osebnih podatkov, zato smo pri njihovem zbiranju in obdelavi skrbni in odgovorni. V tem okviru smo pripravili ta dokument s katerim vas seznanjamo s tem katere osebne podatke zbiramo, na kakšen način to počnemo ter kako jih uporabljamo. Sočasno pojasnjujemo kakšne so pri tem vaše pravice ter kako jih lahko uveljavite. Ta dokument ima v pretežnem delu naravo splošnega pojasnila, podrobneje pa boste o obdelavi in varstvu osebnih podatkov obveščeni tudi pri uporabi posamezne storitve pri kateri pride do zbiranja in obdelave vaših osebnih podatkov.

  Upravljavec osebnih podatkov je MEDIJSKI PARTNER d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana. Za vsa vprašanja, zahteve in pojasnila vezana na osebne podatke nas lahko kontaktirate po telefonu na tel. št. +386 (0)1 43 45 640, po spletni pošti na elektronski naslov: info@udo-smm.si, seveda pa nam lahko tudi pišete na zgoraj navedeni naslov.

  Storitve pri katerih zbiramo osebne podatke:

  • uporaba spletne strani https://www.udo-smm.si/;
  • e-novice Akademije UDO;
  • prijava in udeležba na izobraževanju Akademija UDO;
  • neposredno trženje na podlagi javno dostopnih podatkov;

  Kaj je osebni podatek?

  Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka (npr. EMŠO, davčna št., itd.), podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika;

  Obdelava osebnih podatkov

  Vaše osebne podatke obdelujemo v zvezi z izvajanjem zgoraj navedenih storitev ter ob uporabi naše spletne strani.

  V odvisnosti od posamezne storitve obdelujemo sledeče osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega/začasnega bivališča, naslov spletne pošte, telefonsko številko, potrdilo o šolanju, podatek o delodajalcu in delovnem mestu, podatke vezane na vpis v evidenco brezposelnih oseb, davčno številko, podatke o prisotnosti na izobraževanjih in dogodkih ter podatke o vašem delu in aktivnostih na področju marketinga in drugih dejavnostih o katerih poročamo v okviru našega novinarskega dela. Podrobnejše podatke o tem točno katere osebne podatke obdelujemo pri kateri od naših storitev najdete pri pojasnilih vezanih na posamezno storitev.

  Pravne podlage za zbiranje

          (i).    vaše soglasje (e-novice Akademije UDO, tržno obveščanje, medijsko poročanje);

          (ii).    izpolnjevanje pogodbenih obveznosti (prijava in udeležba na izobraževanju Akademija UDO);

        (iii).    zakoniti interes (posredovanje zunanjim sodelavcem (računovodski servis – za namen izdajanja in plačila računa, pravna služba – za namen izterjave neplačanih obveznosti, vzdrževanje spletnih strani – za namen izvedbe vzdrževalnih del, predavatelji – za namen izvedbe predavanj). V navedenem okviru gre za takšne storitve, ki so nujno potrebne za naše poslovanje in izvajanje storitev, ki jih nudimo. Gre tudi za vprašanje zagotavljanja kvalitetne storitve, pri čemer pa ne opuščamo skrbne presoje ravnovesja vezanega na temeljne svoboščine posameznika in njegove interese ob obdelavi podatkov posameznikov.

  V okviru zakonitega interesa izvajamo tudi naše novinarsko delo, ko z namenom obveščanja, izobraževanja ter spodbujanja javne razprave poročamo o dogodkih, osebah, trendi ter razvoju na področju marketinga in s tem povezanih področij. Seveda tudi pri tem ne opuščamo skrbne presoje ravnovesja vezanega na temeljne svoboščine posameznika in njegove interese ob obdelavi podatkov posameznikov.

  Neposredno trženje

  Vaše osebne podatke obdelujemo tudi za namene neposrednega trženja, s tem v zvezi imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem.

  V primeru vašega ugovora obdelavi za namene neposrednega trženja, se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene.

  Kako dolgo hranimo osebne podatke

  Osebne podatke hranimo dokler je to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili zbrani in obdelovani. Skladno s posameznimi storitvami hranimo podatke:

                  (i).    e-novice Akademije UDO ter neposredno trženje – do odjave;
                (ii).    prijava in udeležba na izobraževanju Akademija UDO – do 5 let od zaključka programa.

  Izjemo predstavljajo primeri, ko pride do spora v zvezi z naročniškim razmerjem, izobraževalnim programom ali novinarskim delom, ki je predmet sodnega postopka, v takem primeru lahko pride do položaja, ko vaše podatke hranimo še 10 let po pravnomočnosti sodne odločbe.

  Prav tako vas moramo opozoriti, da se računovodske listine skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek hranijo 10 let.

  Kdo obdeluje vaše podatke

  Zbrane podatke bo uporabljalo naša družba ter partnerji, ki vzdržujejo naše spletne strani, izključno v obsegu potrebnem za opravo vzdrževalnih del.

  V primerih medijskega poročanja so podatki dostopni bralcem.

  V primeru plačljivih storitev lahko pride tudi do obdelave s strani računovodskega servisa za namen izdaje in plačila računa ter v primeru neplačevanja zunanje pravne službe za namen izterjave.

  V primeru dogodkov lahko pride tudi do obdelave s strani soorganizatorja.

  V primeru izobraževanj lahko pride do obdelave s strani predavateljev, in sicer v obsegu potrebnem za izvedbo predavanj. Kolikor je financer izobraževanja Zavod RS za zaposlovanje vaše osebne podatke obdeluje tudi ta organ.

         Osebni podatki se ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije.

  Uporaba spletne strani

  Spletna stran deluje s pomočjo ti. piškotkov (angl. cookies). Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se ob obisku spletne strani prenesejo na vaš računalnik ali mobilno napravo, in sicer z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki ste jih uporabili pri dostopu. Če nam podate privolitev, bomo uporabljali tudi ne nujne piškotke. Privolitev lahko kadarkoli prekličete. Več o piškotkih si lahko preberete v ločenem oddelku na spletni strani naše družbe – povezava. 

  Pošiljanje personaliziranih ponudb

  V okviru uporabe spletne strani posebej izpostavljamo, da z namenom zagotavljanja boljše in bolj usmerjene ponudbe izvajamo profiliranje strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in izdelkov strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh. Navedeno poteka tako, da si ob poslanih elektronskih sporočilih zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih tako zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev. Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov za ta namen je privolitev. Več o tem si lahko preberete tudi v ločenem oddelku na spletni strani naše družbe, ki obravnava piškotke – povezava.

  Če se ne strinjate, da vas obveščamo na opisani način, lahko kadarkoli umaknete podano soglasje oziroma ugovarjate obdelavi, to ne vpliva na vaše pravice iz razmerji z nami in ne predstavlja nikakršne oteževalne okoliščine. 

  Kakšne so vaše pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ter kako jih uveljavite

  V zvezi zbranimi podatki vam gredo skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in nadaljnji) pravice do:

   

  • seznanitve in dostopa do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo;
  • omejitve uporabe, dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa, prenosa in ugovora;
  • pritožbe pri nadzornem organu, tj. Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730.

  Prav tako smo vas dolžni obvestiti o primerih kršitev varstva osebnih podatkov.

  Pravice lahko uveljavljate s pisnim zahtevkom na naslov upravljavca ali na e-pošto: info@udo-smm.si.

  Sklepno

  Vsaka sprememba naše Politike zasebnosti o varstvu osebnih podatkov bo objavljena na spletni strani naše družbe https://www.marketingmagazin.si/ oziroma v primeru UDO Akademije na spletni strani https://www.udo-smm.si/.

  Z uporabo spletne strani potrjujete, da sprejemate in soglašate s celotno vsebino te politike varstva osebnih podatkov.

  Sklepno ponovno poudarjamo, da podano soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic soglasja nam lahko pošlje preko spletne pošte: info@marketingmagazin.si ali pisno po pošti na sedež podjetja.

   Za vsa dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v podjetju Medijski partner d.o.o. nam lahko pišete na info@marketingmagazin.si.

   

  1. uporaba spletne strani https://www.udo-smm.si/

   V zvezi z dostopanjem do naše spletne strani prihaja do zbiranja nekaterih vaših osebnih podatkov, zaradi česar prosimo da si pozorno preberete to obvestilo.

  KAJ:

  Zbiramo podatke o vašem IP naslovu, čas obiska ter preko piškotkov ob podanem soglasju opravljamo profiliranje strank, več o piškotkih si preberite tukaj.

  ZAKAJ:

  Na eni strani gre za temeljno lastnost delovanja svetovnega spleta, pri čemer se na strežnikih kjer gostuje spletna stran beležijo podatki o dostopu na to stran (IP naslov, čas obiska), za kar obstojijo tudi razlogi varnosti omrežja (npr. beleženje nepooblaščenih dostopov). V tem delu gre za vašo pogodbeno obveznost, saj brez tega spletna stran ne deluje.           

  Na drugi strani, ob podanem soglasju, izvajamo profiliranje strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in izdelkov strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh. Navedeno poteka tako, da si ob poslanih elektronskih sporočilih zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih tako zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

  KOLIKO ČASA:

  Čas hrambe posameznih podatkov, ki jih zbiramo ob dostopu na spletno stran najdete v zavihku piškotki, ki je dostopen s klikom na to povezavo.

  KDO:

  Zbrane podatke bo uporabljalo naše podjetje ter partnerji, ki vzdržujejo naše spletne strani, ti izključno v obsegu potrebnem za opravo vzdrževalnih del, drugim tretjim osebam se ne posredujejo.

  Osebni podatki se z naše strani ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije.

  VARSTVO VAŠIH PRAVIC:

  V zvezi zbranimi podatki vam gredo skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in nadaljnji) pravice do:

  • seznanitve in dostopa do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo;
  • omejitve uporabe, dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa, prenosa in ugovora;
  • pritožbe pri nadzornem organu, tj. Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730.

   V zvezi z neposrednim trženjem oziroma profiliranjem imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov. V primeru ugovora se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene, pri čemer za vas ne nastanejo nobene negativne posledice.

   Vaše pravice lahko uveljavljate s pisnim zahtevkom na naslov upravljavca ali na naslov spletne pošte: info@udo-smm.si, kjer smo vam na voljo tudi za dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v podjetju Medijski partner d.o.o.

     

  1. e-novice Akademije UDO

   

  V zvezi z izvajanjem storitve e-novice, na podlagi vašega izrecnega soglasja zbiramo nekatere vaše osebne podatke, zaradi česar prosimo da si pozorno preberete to obvestilo. Zagotovitev osebnih podatkov v okviru te storitve ne predstavlja zakonske obveznosti.

   

  KAJ:

  Zbiramo podatke o vašem imenu in priimku ter naslovu spletne pošte.

   

  ZAKAJ:

  Osebne podatke zbiramo zato, da lahko izvedemo storitev in vam posredujemo obvestila in novice, ter da vas obveščamo o dogodkih, izobraževanjih ter drugih aktivnostih in ponudbah našega podjetja ter podjetij, ki so z našim podjetjem pogodbeno povezana. Brez zbranih osebnih podatkov storitve ni moč opraviti.

   

  V navedenem okviru izvajamo tudi tržno obveščanje prek elektronske pošte, v zvezi s katerim izrecno opozarjamo na pošiljanje personaliziranih ponudb. Glede personalizacije ponudb izpostavljamo, da z namenom zagotavljanja boljše in bolj usmerjene ponudbe izvajamo profiliranje strank, s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in izdelkov strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh. Navedeno poteka tako, da si ob poslanih elektronskih sporočilih zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih tako zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev. Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov za ta namen je privolitev. Več o tem si lahko preberete tudi v ločenem oddelku na spletni strani naše družbe, ki obravnava piškotke – povezava.

   

  Če se ne strinjate, da vas obveščamo na opisani način, lahko kadarkoli umaknete podano soglasje oziroma ugovarjate obdelavi, to ne vpliva na vaše pravice iz razmerji z nami in ne predstavlja nikakršne oteževalne okoliščine.

   

  KOLIKO ČASA:

  Do odjave, pri čemer se lahko od prejemanja e-novic odjavite kadarkoli.

   

  KDO:

  Zbrane podatke bo uporabljalo naše podjetje ter partnerji, ki vzdržujejo naše spletne strani, ti izključno v obsegu potrebnem za opravo vzdrževalnih del, drugim tretjim osebam podatki ne bodo posredovani.

   

  Osebni podatki se ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije.

   

  VARSTVO VAŠIH PRAVIC:

  V zvezi zbranimi podatki vam gredo skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in nadaljnji) pravice do:

  • seznanitve in dostopa do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo;
  • omejitve uporabe, dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa, prenosa in ugovora;
  • pritožbe pri nadzornem organu, tj. Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730.

   

  Podano soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic soglasja nam lahko pošlje preko spletne pošte: info@udo-smm.si ali pisno po pošti na sedež podjetja. Na ta način lahko uveljavljate tudi preostale zgoraj navedene pravice.

   

  V zvezi z neposrednim trženjem imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. V primeru ugovora se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene.

   

  Vaše pravice lahko uveljavljate s pisnim zahtevkom na naslov upravljavca ali na e-pošto: info@udo-smm.si, kjer smo vam na voljo tudi za dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v podjetju Medijski partner d.o.o. 

     III.         Prijava in udeležba na izobraževanju Akademija UDO

   

  V zvezi s prijavo na izobraževalni program Akademija UDO, ki ga organizira podjetje Medijski partner d.o.o., Slovenska cesta 56, Ljubljana, tel. št. +386 (0)1 43 45 640, elektronski naslov: info@marketingmagazin.siza potrebe sklenitve pogodbeizvedbe izobraževanja ter urejanja vprašanj z vašo udeležbo v izobraževalnem procesuzbiramo nekatere vaše osebne podatke, zaradi česar prosimo da si pozorno preberete to obvestilo. Zagotovitev osebnih podatkov v okviru te storitve ne predstavlja zakonske obveznosti.

  KAJ:

  Zbiramo podatke o vašem imenu in priimku, naslovu stalnega/začasnega bivališča, telefonski številki, naslovu spletne pošte, davčni številki, podatke vezane na vpis v evidenco brezposelnih oseb ter podatke o navzočnosti na predavanjih.

  ZAKAJ:

  Za potrebe nemotenega izvajanja izobraževanja, torej gre za obdelavo osebnih podatkov potrebno za samo izvajanje pogodbe.

  Brez posredovanja osebnih kontaktnih podatkov udeležba ni mogoča, brez podatkov o vpisu v evidenco brezposelnih oseb ni možna udeležba s financiranjem programa s strani Zavoda za zaposlovanje RS. Podatek o davčni številki je potreben zgolj kadar to želite zaradi izdaje računa davčnemu zavezancu.

  Vaše podatke uporabljamo tudi za obveščanje o dogodkih, izobraževanjih ter drugih aktivnostih in ponudbah podjetja ter podjetij, ki so z našim podjetjem pogodbeno povezana. V navedenem okviru izvajamo tržno obveščanje.

  KOLIKO ČASA:

  Podatke vezane na izvedbo izobraževalnega programa hranimo do 5 let od dneva zaključka izobraževalnega programa.

  Izjemo predstavljajo primeri, ko pride do spora v zvezi z izvedbo programa, ki je predmet sodnega postopka, v takem primeru lahko pride do položaja, ko vaše podatke hranimo še 10 let po pravnomočnosti sodne odločbe.

  Prav tako vas moramo opozoriti, da se računovodske listine skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek hranijo 10 let.

  KDO:

  Zbrane podatke bo uporabljalo naše podjetje ter predavatelji, ki so praviloma zunanji sodelavci našega podjetja, slednji zgolj v obsegu potrebnem za izvedbo predavanj. Zbrane podatke bodo uporabljali tudi partnerji, ki vzdržujejo naše spletne strani, izključno v obsegu potrebnem za opravo vzdrževalnih del, računovodski servis za namen izdaje in plačila računa ter v primeru neplačevanja zunanja pravna služba za namen izterjave.

  Kolikor je program predmet financiranja s strani Zavoda za zaposlovanje RS bo vaše osebne podatke obdeloval tudi ta organ.

  Drugim tretjim osebam podatki ne bodo posredovani.

  Osebni podatki se ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije.

  VARSTVO VAŠIH PRAVIC:

  V zvezi zbranimi podatki vam gredo skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in nadaljnji) pravice do:

  • seznanitve in dostopa do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo;
  • omejitve uporabe, dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa, prenosa in ugovora;
  • pritožbe pri nadzornem organu, tj. Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730.

  V zvezi s tržnim obveščanjem imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. V primeru ugovora se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene.

  Vaše pravice lahko uveljavljate s pisnim zahtevkom na naslov upravljavca ali na e-pošto info@udo-smm.si, kjer smo vam na voljo tudi za dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v podjetju Medijski partner d.o.o..

  Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.